گروسی مدعی است هنوز برخی مسائل حل نشده با ایران وجود دارد


آفتاب نیوز:

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شصت و هفتمین نشست سالانه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین مدعی شد: «من همچنین در مورد موضوع ایران به هیئت مدیره گزارش دادم و اعلام کردم که طرف ایرانی می گوید که به آن عمل خواهد کرد، طبق اصول آژانس است، اما طبق قوانین NPT با ایران، هنوز یکسری مسائل حل نشده باقی مانده است.

وی همچنین گفت: از ایران می‌خواهیم به همکاری‌های خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دهد، انتظار پیشرفت‌های بیشتری را داشتیم و خواستار همکاری کامل ایران هستیم.

گروسی در نشست خبری خود درباره برنامه هسته‌ای ایران پس از این دیدار نیز گفت: ما پیشرفت‌های دوجانبه‌ای با ایران داشتیم، اما باید یک سری شفافیت در حوزه هسته‌ای ایجاد شود، نمی‌توان ایران از جانب خود صحبت کند. و ما به جای خود صحبت می کنیم و همه به جای خود می گویند، من فکر می کنم اگر می خواهیم به شفافیت و همکاری های دوجانبه برسیم، من باید کارم را انجام دهم و طرف ایرانی هم باید کار خودش را انجام دهد، طبق گزارش ها ما با ایران مشکل داریم. ما در مورد برجام و نحوه همکاری با ایران بحث های زیادی داریم.

گروسی همچنین گفت: دستیابی به درک روشنی از برنامه هسته ای ایران بدون فیلم های نظارتی ثبت شده در دو سال و نیم گذشته غیرممکن است.

دبیر کل آژانس ادامه داد: وقتی به پروژه یا بیانیه نگاه می کنید یک سری نکات خالی و ابهامات قابل مشاهده است، باید به یک تفاهم مشترک برسیم و وقتی اطلاعات نداریم نمی توانیم درست ارائه دهیم. گزارش، امیدواریم از ایران اطلاعاتی به دست آوریم.

پیش از این محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در خصوص وعده های بد غرب در خصوص برجام گفته بود: دولت های اروپایی نمی توانند از ما انتظار اجرای برجام را داشته باشند و به تعهدات خود عمل نخواهند کرد، مبنای ما قانون اقدامات راهبردی و تا زمان لغو است. مجازات ها اگر به تعهدات خود عمل نکنند همین روند ادامه خواهد داشت. پرونده امنیتی به 2 نفر کاهش یافته و اسناد زیادی را شناسایی کرده و به آژانس داده ایم، اما با دشمنی مواجه هستیم.

Julissa Lara

متفکر متواضعانه فروتن. گیمر. کارآفرین. طرفدار رسانه های اجتماعی آزاد.

تماس با ما