ارائه خدمات بانکی با کیفیت و مقرون به صرفه

عنوان 20- محمدجعفر ایرانی در مجلس کمیته اجرایی این بانک با بیان اینکه استفاده از ابزارهای جدید می تواند هزینه خدمات ارائه شده را کاهش دهد، افزود: یکی از مواردی که می توان به عنوان تسهیل کننده از آن استفاده کرد. بانکداری اسلامی با رعایت جنبه های اخلاقی و ارزش های والای انسانی در دستور کار قرار گیرد قراردادهای بانکی وی بیان کرد: برای بیان مفاهیم می توان از فضای اطلاعات داخلی و خارجی بانک مانند اینترنت و اینترانت استفاده کرد. بانکداری اسلامی که با رصد شرعی تولید می شود، فواید بیشتری می دهد و افزود: امروز هم تبیین جهاد و نفوذ رسانه ها باید مورد توجه قرار گیرد و برای ایجاد سود متقابل بین بانک و مشتری استفاده شود. کمیته اجرایی وی گفت: گروه مالی تعاونی با تعیین تکلیف بانک مرکزی می تواند به یک شرکت تامین کننده سرمایه تبدیل شود و نقش مهمی در توسعه سطح خدمات داشته باشد. بانک توسعه تعاون و سبد محصولات و خدمات بانک را متنوع و کاملتر کند.

هيئت مدیره بانک توسعه تعاون وی ادامه داد: در مسیر تغییر ماهیت گروه مالی باید به گونه ای عمل کرد که هم ماهیت شرکت تغییر کند و هم فعالیت آن توسعه یابد.

وی اعلام کرد: بانک توسعه تعاون مجوز انتشار 6000 اوراق مالی تونمن را از وزارت اقتصاد و دارایی دریافت کرد و این گروه مالی پس از تبدیل شدن به شرکت تامین سرمایه می تواند مدیریت این منابع را بر عهده بگیرد. بیان کرد: در بحث سهم بانک به بیمه تعاون، به نظر می رسد بهترین تصمیم بر اساس تحلیل سناریوهای موجود، در اولویت قرار دادن سود بانک باشد. بانک توسعه تعاون وی گفت: در خصوص صندوق صبا نیز با توجه به چابکی که این صندوق در حال حاضر از آن برخوردار است باید به دنبال جذب منابع از بازار برای توسعه فعالیت های خود باشد.

Mara Gomez

کارشناس توییتر متعصب موسیقی. جنرال الکل ماون. علاقه مندان به تلویزیون

تماس با ما